STORE HUS er en almen boligafdeling beliggende centralt i Avedøre Stationsby. Afdelingen har en bred beboersammensætning med ca. 950 beboere fordelt på 464 lejemål med 1 værelses, 2 værelses og 4 værelses lejemål. Afdelingen er opført i slutningen af 1970´erne. STORE HUS administreres af KAB.

 

07.03.22

Orientering om feltundersøgelser til udbygningen af E20 Amagermotorvejen

Den 28. juni 2021 er der indgået et bredt politisk forlig om ”Infrastrukturplan 2035”, der omfatter

statens investeringer og initiativer på transportområdet for perioden 2022 – 2035. Det fremgår af

aftalen, at E20 Amagermotorvejen skal udbygges, og at anlægsarbejdet forventes igangsat i 2024.

På den baggrund gennemfører Vejdirektoratet i 2022-2023 en miljøkonsekvensvurdering / forundersøgelse.

Vejdirektoratet vil i april 2022 indkalde forslag og idéer til indhold i miljøkonsekvensvurderingen og

afholde et borgermøde i Hvidovre-området. Der vil komme nærmere information om høringen og borgermødet

senere.

Som grundlag for miljøkonsekvensvurderingen vil Vejdirektoratet fra marts 2022 og de næste 10

måneder frem gennemføre feltundersøgelser. Det betyder, at biologer fra Vejdirektoratets miljørådgiver

(SWECO) vil foretage en kortlægning af plante- og dyrelivet for at kunne vurdere de miljømæssige

konsekvenser af udbygningen af E20 Amagermotorvejen.

I forbindelse med undersøgelserne kan biologerne have behov for at gennemføre feltundersøgelser

på ejendommene i området.

Besøgene på ejendommene kan forventes at ske i flere omgange. I enkelte tilfælde kan der være

behov for undersøgelser, der foregår i skumringsperioden eller i nattetimerne.

En forundersøgelse afsluttes med en rapport til transportministeren.

Det er dernæst op til Folketinget at bestemme, om man ønsker at gå videre med projektet.

 

02.03.22

Information om ny affaldssortering

 

22.12.21

Nyhedsbrev om renoveringsprojektet

28.6.2021

getimage

Avedøre Green City

EL-LADESTANDERE UNDER STRØMPRODUCERENDE TAG I AVEDØRE GREEN CITY KLAR TIL BRUG.

Læs mere på: http://greencities.eu/avedøre-green-city-1

 

10.3.22

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 2-3-22 kan findes her.

9.2.22

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 2-2-22 kan findes her.

19.01.22

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 5-1-22 kan findes her.

15.12.21

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 1-12-21 kan findes her.

16.11.21

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 3-11-21 kan findes her.

20.10.21

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 6-10-21 kan findes her.

17.9.21

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 2-9-21 kan findes her.

30.8.21

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 11-8-21 kan findes her.

6.6.2021
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 2-6-21 kan findes her.

21.5.2021
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 5-5-21 kan findes her.

4.5.2021
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 7-4-21 kan findes her.

16.4.2021
Afdelingsmøder og årsregnskaber
Med henvisning til den midlertidige bekendtgørelse på det almene boligområde, og i forhold til den aktuelle Coronasituation samt de gældende restriktioner, har organisationsbestyrelsen besluttet at udskyde de planlagte ordinære afdelingsmøder, der var planlagt til at blive holdt i maj 2021.
Forsamlingsforbuddet er ikke lempet tilstrækkeligt til at kunne holde afdelingsmøder, og det er pt. uvist hvornår afdelingsmøderne kan blive afholdt.
Organisationsbestyrelsen vil i samme forbindelse godkende afdelingernes årsregnskaber for 2020 – med forbehold for afdelingsmødernes senere godkendelse.
Når det igen bliver muligt at samles, og det er muligt at holde afdelingsmøder i forhold til forsamlingsforbuddet, bliver der indkaldt til de ordinære afdelingsmøder.
Vi håber på, at det snart bliver muligt at kunne samles igen.
Med venlig hilsen
Organisationsbestyrelsen

17.3.2021
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 3-3-21 kan findes her.

19.2.2021
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 3-2-21 kan findes her.

9.2.2021
Det er nu muligt, at låne en "Jumpstarter" til bilen, hvis
den er løbet tør for strøm.

Den befinder sig i cykelkælderen i opgang 2a, lige overforelevatoren.

Vær opmærksom på at sætte + på + og - på - da det kan være farligt at gøre det omvendt.

Husk at sætte den til strøm når du returnerer den.

28.1.2021
INTERNET
Intet internet fra kl. 00.00-12.00 den 1. februar 2021.
(Gælder kun beboere med fiberforbindelse)
Fibia lukker internetsignalet den 31. januar kl. 23.59, idet vi overgår til Bolignet-Aarhus pr. 1. februar.
Vær derfor opmærksom på, at der vil være lukket for internet i tidsrummet fra kl. 00-12 mandag den 1. februar 2021, idet udstyret sættes op i dette tidsrum.

11.1.2021
Bolignet Aarhus.
Der har været en del henvendelser vedr. skift til
til Bolignet Aarhus.
I kan finde mere information på deres hjemmeside.
Bolignet Aarhus :: Bolignet til boligforeninger, kollegier og mange flere: Bolignet-Aarhus

01.10.2020
EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE
Onsdag d. 7. Oktober 2020 kl. 19 i Aulaen i Enghøjhuset.
Husk at der er tilmeldingsfrist senest d. 6. oktober
Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen
Store Hus

Klimaanlæg
Opdatering d. 24.6.20
Vi er opmærksomme på, at udedelen kan være skæmmende for nogle beboere. Vi arbejder på en løsning.
Beklager de gener der må være.

Mvh

Ejendomskontoret

17.6.20
Efter påbud fra arbejdsmiljørepræsentant, er boligselskabet blevet pålagt at installere klimaanlæg på ejendomskontoret.
Dette anlæg har en udedel, der kun kan placeres på taget over kontoret og som desværre ikke er helt lydløs.
Anlægget er lige blevet monteret og mangler derfor stadig den sidste indregulering. Det betyder at det lige nu kører mere end der er behov for.
Vi forventer at anlægget er indreguleret indenfor kort tid, hvilket sandsynligvis bl.a. vil betyde at det ikke kører, om aftenen og natten.
Vi beklager meget de gener det må give for nogle beboere og håber at de, efter indreguleringen, er på et acceptabelt niveau.

Mvh

Ejendomskontoret

Parkering

Fra 1. februar 2019 skal der bruges p-tilladelse, læs mere her. Læs mere om invalidepladser her.

Download appen Mig og Min Bolig, læs mere her.

Driftforstyrrelse
-Betonrenoveringen starter op i uge 17. Læs tidligere opslag om betonrenoveringen i cykelkælder samt i opgang 4.

Varme

Hvis du har problemer med varmen kan du selv prøve at udlufte din radiator. Du kan også tage termostaten af, hvor der inden under sidder en lille split, som man kan trykke gentagne gange ind. Det plejer at få gang i varmecirkulationen i radiatoren.

16-4-2019
Dørtelefoner Oplever I at jeres dørtelefon ikke virker optimalt, kan det skyldes, at telefonrøret ikke er lagt ordentligt på hos andre beboere i jeres boligblok.
Ejendomskontoret opfordrer derfor alle beboere, at tjekke om røret i jeres bolig er korrekt påsat.

Trailer
Nu er det muligt for beboerne i Store Hus at låne en gratis trailer. Nøglen kan afhentes på ejendomskontoret i åbningstiden. Læs om lånebetingelserne her.

Elmåler
Hvis man efter udskiftning af elmåler, ikke kan få sat sin hylde op, som på dette billede, tilbyder ejendomskontoret en tilretning af denne.

Vedr. træk fra hoveddørene
Hvis vi skal gøre noget ved problemerne med træk nu,
skal I som beboere vælge, at trække f.eks. udskiftning af hoveddøre ud afHelhedsplanen - ligesom I har valgt at gøre det med udskiftning af rør ogfaldstammer. Det vil koste ca. 7-9 mill. og skal finansieres over huslejen. Samlet er der sat ca. 180 mill. af til klimaskærm i Helhedsplanen. Til det vilLandsbyggefonden, forhåbentlig, give driftsstøtte. Det betyder en begrænsethuslejestigning. Vælger I at trække noget ud af Helhedsplanen, vil der ikkekunne opnås støtte og huslejestigningen vil derfor være højere.Imellemtiden fortsætter vi med, at tilbyde at sætte lister på hoveddøre og ibegrænset omfang afhjælpe problemerne med skydedøre/-vinduer.
Afdelingsbestyrelsen

Har du et forslag til bestyrelsen, kan dette sendes til
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
betaling med mobilepay og kort
Det er nu muligt at betale med mobilepay eller visa dankort på ejendomskontoret. F.eks.,når du skal leje selskabslokalet, have nyt vaskekort eller ny brik.
Husk at Ejendomskontoret skal anmode dig om betaling ved brug af mobilepay.

Nul-tolerance indført i Avedøre Stationsby
I Avedøre Boligselskab - Store Hus, Syd og Nord - lægges der vægt på, at alle beboere kan føle sig trygge. Derfor er der blevet indført en nul-tolerancepolitik over for chikane, trusler, vold og hærværk. Det betyder, at en beboer i en husstand eller husstandens gæst, der udsætter andre for grov chikane, trusler og vold eller udøver hærværk risikerer at sætte hele husstanden ud af boligen.

Helhedsplanen
For at se projektet bag helhedsplanen for Store Hus skal du bruge hjemmesiden www.whitemove.dk/projektweb. Brugernavn er 2015 og koden er URMWRN.
Seneste materiale finder du her.

Facebook
Store Hus er på Facebook. Brug gerne dette link https://www.facebook.com/groups/storehus.avedore/

 

Store Hus                         Sadelmagerporten 2-4                        2650 Hvidovre                        36 77 03 44                             Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.