Download sorteringsanvisning her

Som beboer i Store Hus kan du sørge for, at dit affald bliver genbrugt korrekt ved at følge disse anvisninger.

Når du skal af med affald, anvises du til tre steder i Store Hus, hvor du på ansvarlig vis kan komme af med dit affald.

 • CONTAINERGÅRDEN
 • SKAKTRØRENE
 • GLAS- OG PAPIRCONTAINERNE PÅ P-PLADSEN
 • Bioaffald i containerne ved ramperne i opgang 2 og 4

Der er strenge krav til sortering i containergården, som skal overholdes.

Både af hensyn til miljøet men også af hensyn til forbuddet mod at få afhentet skraldet.

Sorterer du ikke korrekt, bliver skraldet nemlig ikke afhentet af Hvidovre Kommune.

Hvis andre skal sortere affaldet for dig, vil andre vigtige opgaver i Store Hus ikke blive udført med ringere beboerservice til følge.

Derfor er det meget vigtigt, at du sorterer korrekt, så Store Hus kan fokusere på fremadrettede forbedringer og god beboerservice.

 

CONTAINERGÅRDEN

Der er opsat containere til brug for :

 • brandbart
 • pap
 • keramik, porcelæn og PVC (ikke glas)
 • jern og metal
 • lysstofrør og sparepærer (ikke alm. pærer)
 • batterier

Der er bure til :

 • elektronik
 • brandfarligt affald?

Der er anviste steder til :

 • fjedermøbler
 • hårde hvidevarer
 • spejle, store glasgenstande og marmor

Brandbart

Den store vipcontainer bagest i containergården skal kun bruges til brandbart affald - og er derfor aflåst af Ejendomskontoret for at sikre dette.

Du kan henstille brandbart affald ved siden af vipcontaineren i en gennemsigtig pose, og en servicemedarbejder vil herefter sørge for at lægge det i vipcontaineren.

Hvad er brandbart?

Brandbart er alt, du kan brænde, og som du ikke kan sortere korrekt andre steder i containergården, i skaktrørene eller i containerne på p-pladsen.

Før du beslutter dig for om noget er brandbart, er det vigtigt, at ved præcis, hvordan du sorterer dit affald. Så læs endelig videre.

Pap

Papcontainerne til højre for indgangen skal kun bruges til pap og er derfor aflåste. Forrest på containerne er der en åbning, så der er mulighed for at komme af med sammenfoldet pap.

Er der ikke plads til mere pap i containerne, skal du hensætte dit sammenfoldede pap op ad papcontainerne.

Keramik, porcelæn og PVC

Containeren til keramik, porcelæn og PVC er placeret til højre for indgangen

Hvad er keramik, porcelæn og PVC?

Keramik og porcelæn kender de fleste, men der kan være tvivl, om nogle glasgenstande også kan være keramik eller porcelæn m.v. Men glas er ikke keramik eller porcelæn og skal ikke behandles som sådan. PVC kan være legetøj, sygehusartikler så som blodposer og slanger, regnsfrakker, gummistøvler, badebolde, ringbind, badeforhæng m.v.. Plastik er som oftest ikke PVC og skal i vipcontainer.

Jern og metal

Jern og metalcontaineren findes til højre for indgangen af containergården. Fastmonteret plastik på jern- og metalgenstande må godt lægges i containeren.

Lysstofrør og elsparepærer

Container til lysstofrør og elsparepærer er blå. Både hele og ødelagte rør og elsparepærer skal i beholderen. Dog må almindelige glødepærer ikke komme i beholderen, da disse skal afskaffes gennem skaktrørene.

Batterier

Alle husholdningsbatterier kan komme i den røde beholder til højre for indgangen. Store batterier skal stilles ved siden af, og en servicemedarbejder vil herefter sørge for at fjerne dem og opbevare dem på ansvarlig vis i aflåst brandsikret skab.

Elektronik

Elektronikaffald til venstre for indgangen skal sorteres i to bure

 • venstre bur er til stort elektronik, herunder skærme, PCer, fjernsyn m.v.
 • højre bur er til alt andet elektronik

Brandfarligt affald

Til højre for indgangen i containergården findes et bur, hvor du kan sætte dit brandfarlige affald. En servicemedarbejder vil herefter sørge for at fjerne det og opbevare det på ansvarlig vis i aflåst brandsikret skab.

Hvad er brandfarligt affald?

Brandfarligt affald kan være malerbøtter med terpentinbaseret maling i, dunke med væsker eller med følgende advarsler :

Almindelige rengøringsmidler til husholdningsbrug er IKKE brandfarlige væsker.

Fjerdermøbler og hårde hvidevarer

Til venstre ved vipcontaineren er der afsat plads til disse genstande. Her vil du også kunne placere marmor og store glasgenstande.

 

SKAKTRØRENE /dagrenovation

Skaktrørene er kun lavet til dagrenovation og må ikke bruges til anden form for affald.

Dagrenovation må ikke hensættes ved skaktrørene, i containergården eller på andre fællesområder.

Hvad er dagrenovation?

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra. Papir, pap, glas, kemikalier, porcelæn, metal m.v. er altså ikke dagrenovation. Det betyder, at alt der ikke kan placeres i containergården og i containerne på p-pladsen, som oftest er dagrenovation.

Dagrenovation er bl.a. fordærvelige varer og lettere affald fra husholdninger, herunder bl.a. mindre emballage, papir, plastikposer, potteplanter m.v.

 

Bioaffald

Det må komme i din grønne bioaffaldsspand
 • Madaffald, råt og tilberedt
 • Ris, pasta og morgenmadsprodukter
 • Kød, fisk, ben og knogler
 • Brød og kager
 • Frugt og grøntsager
 • Sovs og fedt
 • Pålæg
 • Æg og æggeskaller
 • Nødder og nøddeskaller
 • Kaffegrums og kaffefiltre
 • Teblade og tefiltre
 • Brugt køkkenrulle
 • Afskårne blomster

Husk at madaffald altid skal afleveres i de udleverede bioposer, og du skal binde knude på dem for at minimere lugtgenerne. Er dit bioaffald meget vådt, kan det være en god idé at bruge 2 poser.

 

GLAS- OG PAPIRCONTAINERNE PÅ P-PLADSEN

Glas og flasker skal i glascontainerne.

Syltetøjsglas m.v. skal afmonteres metallåget, der hører til under jern og metal i containergården.

Aviser, ugeblade, reklamer, tidsskrifter, magasiner, kataloger, telefonbøger, rudekuverter, breve, fotokopier m.v. skal i papircontainerne

Karton, mælkekartoner, bøger, vådt papir og plastbelagt papir må ikke lægges i papircontainerne, men skal i vipcontaineren med brandbart affald i containergården.

Store Hus                         Sadelmagerporten 2-4                        2650 Hvidovre                        36 77 03 44                             Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.