kirken p3268144Du kan downloade brochure om fraflytning her og vedligeholdelsesreglement her

Da du som ny beboer i Store Hus flyttede ind, var boligen normalistandsat. Derfor skal du, når du flytter, sørge for at den næste beboer kan overtage i samme stand, som du gjorde, da du ellers kommer til at betale for dette. Dog er undtaget:

 1. de installationer, du har fået skriftlig tilladelse til at blive siddende
 2. arbejder, som afdelingen valgte ikke at udbedre ved indflytning, jf. indflytningsrapport
 3. fejl og mangler, som afdelingen valgte ikke at udbedre ved indflytning, jf. fejl- og mangelrapport (afleveret skriftligt til Ejendomskontoret senest 14 dage efter indflytningen)
 4. slid og ælde

Det er ikke muligt at videregive egne installerede:

 • hårde hvidevarer
 • installationer og inventar

til kommende beboere, da disse fysisk skal fjernes fra boligen ved fraflytning. Dette gælder alt løsøre, som ikke kan overtages af ny indflyttende beboer.

Ved synet vurderes boligen på følgende punkter:
 1. misligholdelse - afholdes af dig som fraflyttende beboer
 2. rydning - afholdes af dig som fraflyttende beboer
 3. rengøring - afholdes af dig som fraflyttende beboer
 4. reetablering - afholdes af dig som fraflyttende beboer
 5. slid og ælde - afholdes af afdelingen
Disse punkter skal være udbedret inden udflytningssynet, fordi du ved synet afleverer nøglerne, og derfor ikke længere har adgang til boligen.
 
Hvad er misligholdelse?
Der er tale om misligholdelse, når boligen eller dele af denne er forringet som følge af fejlagtig brug, når noget mangler i boligen, forkert vedligeholdelse, forkert bemaling eller uforsvarlig adfærd hos dig, din husstand eller andre, du har givet adgang til boligen. Herunder anses det også som misligholdelse, hvis der i din bolig er behov for ekstraordinær rengøring.
Ofte set som forglemmelser hos fraflyttende beboere:
 1. gulvenes stand, herunder slid gennem lakken, dybe ridser og hakker
 2. rengøringens omfang, se under punktet "Rengøring"
 3. forkert bemaling, herunder brug af forkert maling, maling på stikkontakter, håndtag, gulve, ringeklokke m.v.
Hvad er rydning?
Alt i boligen, herunder altan(er) og i depot- eller kælderrum skal ryddes.
Ofte set som forglemmelse hos beboere:
 1. manglende nedtagninger af gardinstænger, stang til badeforhæng, hylder, beslag, knivholdere, kroge, ledninger og lamper m.v. (ekskl. badeværelseslampen og toiletrulleholderen)
 2. efterladte møbler, gardiner og effekter - også på fællesareal
Hvad er rengøring?
En rengøring både ser og føles ren og pæn.
Ofte set som forglemmelser hos beboere:
 1. ALLE hjørner, kroge, lister, gummilister, nagelfast inventar, radiatorer og bag disse, udsugning, emfang og andre hårde hvidevarer og tilbehør m.v.
 2. Afrimning af køl/frys
 3. ALT kalk på fliser, i bruseren, vandhaner, toilet, vaske m.v.
 4. ALT afrensning af maling på steder, hvor maling ikke hører til, bl.a. på stikkontakter, gummilister, dørklokker, låse, håndtag, gulve, trapper eller andre ubemalede flader eller flader, hvor malingen lapper ind over kanter eller inventar, hvor det ikke hører hjemme, vægmaling på døre og paneler, panelmaling på vægge og lofter m.v.
 5. Pudsning af vinduer/ruder ude og inde
Hvad er reetablering?
Alt i boligen skal være som ved indflytning med undtagelse af, hvad der er givet skriftlige tilladelser på fra Ejendomskontoret, og almindelig slid og ælde.
Ofte set som forglemmelser hos beboere:
 1. huller i vådzone, herunder i fuger og fliser
 2. huller i vægge grundet kabelføring
 3. beslag, der ikke er nedtaget
 4. ikke godkendte installationer

kirken p3268144Fraflytningssynet foregår elektronisk.

Du kan downloade brochure om fraflytning her og vedligeholdelsesreglement her.

På den sidste hverdag i den måned, du kontraktsligt kan fraflytte, foretager Ejendomskontoret et fraflytningssyn, hvor en ansat fra Ejendomskontoret gennemgår din bolig. Se mere i brochuren om vigtig information ved fraflytning ovenfor.

Fraflytter du eventuelt før, du kontraktligt kan fraflytte, vil fraflytningssynet gennemføres senest 14 dage efter, du skriftligt har meldt din sidste beboelsesdag til Ejendomskontoret eller KAB.

Du kan enten henvende dig i god tid og aftale en tid på Ejendomskontoret, eller du kan vente til du bliver indkaldt skriftlig om dagen og tidspunkt for fraflytningssynet.

Inden fraflytningssynet skal du totalt rydde og rengøre boligen og kælderrum - se mere under boligens stand ved fraflytningssyn.

Kan du ikke selv deltage ved fraflytningssynet, kan du give skriftlig fuldmagt til en stedfortræder. Husk din stedfortræder på at medbringe legitimation. Du indestår herefter for de aftaler, der indgås med din stedfortræder.

Senest ved fraflytningssynet skal du aflevere 3 x nøgler, 2 x adgangsbrikker og 1 x vaskekort.

Ved fraflytningssynet får du udleveret en kopi af fraflytningsrapporten. Er du ikke til stede, vil Ejendomskontoret sende den til dig senest 14 dage efter fraflytningssynet har fundet sted eller sammen med dit prisbrev, som du vil modtage senest 14 dage efter, at fraflytningssynet har fundet sted.

Skal der foretages istandsættelsesarbejder, er et prisbrev din oplysning om, hvad udgifterne anslået beløber sig til.

Husk skriftlig gyldig fuldmagt, hvis du sender en stedfortræder, der kan repræsentere dig ved fraflytningen.

Husk at din stedfortræder også skal medbringe legitimation.

 I en gyldig fuldmagt fremgår det klart, at din stedfortræder kan repræsentere dig i alle henseender i forbindelse med fraflytningen - og ikke kun omhandle f.eks. overleveringen af nøglen til beboelsen, da det vil betyde, at fuldmagten ikke kan bruges til at fuldføre et fraflytningssyn.

Det vil betyde for dig, at fraflytningssynet bliver gennemført uden medvirken af andre end Ejendomskontorets repræsentant, og at du som fraflyttende beboer enten vil få kopi af fraflytningsrapporten sammen med prisbrevet eller senest 14 dage efter fraflytningssynet har fundet sted.

kirken p3268144Indsigelse

Du kan som fraflyttet beboer gøre skriftlig indsigelse over for afdelingen til Ejendomskontoret, når du har modtaget den endelige afregning fra KAB ca. 6 uger fra fraflytningssynet har fundet sted. Ejendomskontoret vil herefter behandle sagen igen og vil fremkomme med en endelig afgørelse og modtager gerne materiale, der understøtter din indsigelse.

Beboerklagenævn

Er du som beboer ikke enig i Ejendomskontorets endelige afgørelse, må du rette henvendelse til Beboerklagenævnet. Men afgørelserne er ikke nødvendigvis endelige og en afgørelse i Beboerklagenævnet kan viderebringes til Boligretten.

kirken p3268144Du skal sende eller aflevere din opsigelse til følgende:

 

KAB

Vester Voldgade 17

1552 København V

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

33 63 10 00

 

eller

 

Ejendomskontoret i Store Hus

Sadelmagerporten 2A

2650 Hvidovre

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

36 77 03 44

 

Du kan skrive et brev, bruge opsigelsesskema eller sende en mail.

Hvis du har ekstra lejemål, som pulterrum, kælderrum eller en garage, så skriv det venligst i opsigelsen. Alle i husstanden bedes underskrive opsigelsen.

 1. Der er 3 måneders opsigelse til den første hverdag i en måned. KAB skal modtage din opsigelse senest den første hverdag i måneden inden kl. 12.00. Modtager KAB f.eks. din opsigelse den 29. august, gælder opsigelsen fra den 1. september, og du skal betale husleje for september, oktober og november måned, og fraflytte senest 30. november 2012.
 2. Du må selvfølgelig godt flytte, før de 3 måneders opsigelse er gået. Flytter du tidligere, så skriv datoen i opsigelsen. KAB vil herefter forsøge at genudleje din bolig så hurtigt som muligt.
 3. KAB sender altid en bekræftelse på en modtaget opsigelse. Har du glemt at underskrive din opsigelse, bliver du bedt om at underskrive en kopi af bekræftelsen og returnere den i en vedlagt svarkuvert. KAB begynder først genudlejning, når de har modtaget den underskrevne bekræftelse.
 4. Du skal oplyse din nye adresse og eventuelt telefonnummer, så KAB kan sende en flytteopgørelse og komme i kontakt med dig.
 5. Du skal aftale et fraflytningssyn med Ejendomskontoret som skal finde sted senest 14 dage efter din fysiske fraflytning eller på dagen, hvor du kontraktslig skal fraflytte.
 6. Din opnotering på den interne venteliste / oprykningsventelisten i afdelingen bliver slettet, når KAB modtager din opsigelse.
 7. Hvis du opsiger en bolig for et dødsbo, bedes du fremsende kopi af skifteretsattesten.
 8. Vedligeholdelseskontoen bliver lukket, når boligen opsiges. Du skal derfor sørge for, at vedligeholdelsesarbejder i boligen er udført, godkendt af Ejendomskontoret og pengene udbetalt, inden du siger op. Se yderligere informationer her.
 9. Du kan hente opsigelsesskema her.
 10. Du kan downloade brochure om vigtig information ved fraflytning her og vedligeholdelsesreglement her.

 

kirken p3268144Download skema om servicetjek her, brochure om fraflytning her, vedligeholdelsesreglementet her

Servicetjek er et tilbud til dig inden du siger din bolig op, når du som beboer skal flytte.

Ved flytning til en anden bolig i KAB skal der, inden du kan blive godkendt til den ledige bolig, foretages et servicetjek af den bolig, du fraflytter.

Ved servicetjekket vil der i de fleste tilfælde kunne fortælles, om der skal udføres arbejder for din regning. Dog er et servicetjek kun vejledende, hvilket betyder, at der godt kan fremkomme flere misligeholdelsespunkter i din fraflytningsrapport.

Du kan hermed få mulighed for selv at udføre dette arbejde, som du ellers ville blive pålagt at betale ved fraflytning.

Servicetjekket foretages, mens du stadig bor i boligen. Det er derfor kun vejledende, og det vil være en god idé at læse afsnittet om boligens stand ved fraflytningssyn, som beskriver afdelingens forventninger til dig som fraflyttende beboer.

Du skal være opmærksom på, at vedligeholdelseskontoen for din nuværende bolig ikke længere kan bruges, når du har opsagt din bolig.

Du kan bestille tid for Servicetjek på Ejendomskontoret.

kirken p3268144På baggrund af udflytningssynet indgår Ejendomskontoret aftale med håndværkere, der sætter boligen i stand i overensstemmelse med fraflytningsrapporten.

Den foreløbige opgørelse

Senest 14 dage efter fraflytningssynet sender Ejendomskontoret dig et prisoverslag, som estimerer, hvad afdelingen forventer, at det koster at sætte den bolig, du flytter fra, i stand. Det er den foreløbige opgørelse over istandsættelsesudgifter og beregningen af din eventuelle andel heraf opdelt på arbejder.

Den endelige flytteopgørelse

KAB sender den endelige flytteopgørelse over istandsættelsesudgifterne m.v. til dig ca. 1 måned efter at den sidste håndværker regning er modtaget i KAB. Den endelige flytteopgørelse over istandsættelsesudgifterne indeholder oplysninger om, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet og hvorledes din andel af istandsættelsesudgifterne er beregnet.

Udgifterne til istandsættelse og eventuel skyldig husleje m.v. modregnes i indskuddet. Hvis indskuddet ikke dækker, skal der betales det beløb, der fremgår af flytteopgørelsen.

Varme- og elmåler aflæses i forbindelse med udflytningssynet og skrives på udflytningsrapporten.

Den endelige afregning af varmeudgiften sker i forbindelse med udarbejdelsen af årets varmeregnskab.

 

Den dag du opsiger din bolig lukker vedligeholdelseskontoen, og du kan ikke få udbetalt fra den.

Såfremt du har udgifter på foreløbige godkendte vedligeholdelsesarbejder, skal du sørge for at få vedligeholdelsesarbejdet godkendt, før du siger din bolig op, så du, din forhandler eller håndværker kan få pengene udbetalt.

Har du ikke fået vedligeholdelsesarbejdet godkendt, før du siger din bolig op, udbetales der ikke fra den indvendige vedligeholdelseskonto, og du skal færdiggøre vedligeholdelsesarbejdet for egen regning. 

Tilladelse til at påbegynde dit vedligeholdelsesarbejde bortfalder, hvis : 

- du har opsagt dit lejemål, før du modtager en foreløbig skriftlig tilladelse

- du har opsagt dit lejemål, efter du har modtaget foreløbig skriftlig tilladelse, men inden du har færdiggjort dit vedligeholdelsesarbejde 

- du har opsagt dit lejemål inden du har fået endelig skriftlig godkendelse af Ejendomskontoret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Store Hus                         Sadelmagerporten 2-4                        2650 Hvidovre                        36 77 03 44                             Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.