ord 3

Når du har boet i din bolig i cirka 60 dage, har du mulighed for en gennemgang af boligen for at sikre

 • at lejlighedens installationer er i korrekt stand
 • at eventuelle fejl og mangler nævnt i din indflytningsrapport og/eller at fejl og mangler nævnt på din fejl- og mangelliste er udbedret korrekt
 • at eventuelle tvivlsspørgsmål kan blive besvaret

Ønsker du en gennemgang af boligen, bedes du kontakte Ejendomskontoret.

 

 

ord 3Download brochure om vigtig information til indflyttende beboer her, fejl- og mangelliste her.

Store Hus er en B-ordning. Din bolig i Store Hus er ikke nyistandsat ved indflytning. Ejendomskontoret sørger for, at du inden for de første 14 dage af din lejeperiode, får en pæn, ren og ryddelig bolig. Det kan betyde, at du i de første 14 dage af din lejeperiode vil få besøg af håndværkere, rengøringsfolk og/eller servicemedarbejdere, der udbedrer mislighold og de fejl og mangler, der er i boligen. Du kan i de første 14 dage af din lejeperiode også være tvunget til at tåle, at gulvene bliver afhøvlet og lakeret.

Senest 14 dage efter lejeaftalens begyndelse skal du skriftligt anmelde
til Ejendomskontoret, hvis der er fejl og/eller mangler i boligen. I modsat
fald risikerer du, at du hæfter for udbedring af disse ved fraflytning.

Blanket kan du hente på Ejendomskontoret eller her.

For at få godkendelse af Ejendomskontoret på din fejl-og mangelliste, vil du blive indkaldt til et fejl- og mangelsyn i
din bolig for at kunne konstatere omfanget.

Ejendomskonteret skal tage stilling til de anmeldte fejl og mangler. Eventuelle uoverensstemmelser om fejl og mangler eller omfanget heraf afgøres af beboerklagenævnet. Herefter vil ejendomskontoret
sørge for enten at udbedre fejl og manglerne og/eller sørge for at notere de fejl og mangler ned, der ikke gøres noget ved.

Din fejl- og mangelliste vil blive lagt som bilag til indflytningsrapporten for at sikre, at du ikke kommer til at hæfte økonomisk for disse ved fraflytning.

Du skal huske at skrive navn, bolignummer og telefonnummer på din fejl- og mangelliste.

 

 

ord 3Download brochure om vigtig information til indflyttende beboer her

Før indflytning skal du huske: 

 1. Store Hus hører under en B-ordning og derfor er din bolig ikke ny istandsat ved indflytning.
 2. at få en tidEjendomskontoret for at afhente nøgler m.v. eller acceptere skriftlig indkaldelse om dato og tidspunkt for indflytning/indflytningssyn.
 3. at du skal fremvise underskrevet genpart af kontrakt og kvittering for indbetaling af første måneds husleje og indskud, da dette er en forudsætning for, at du kan få udleveret nøgler m.v. til din bolig.
 4. at du i forbindelse med nøgleafhentning skal afsætte ca. en time på Ejendomskontoret til at få alt praktisk på plads omkring din indflytning, da der i forbindelse med overlevering af nøgler m.v. skal foretages et indflytningssyn og udarbejdes en indflytningsrapport, der kræver din tilstedeværelse i boligen.
 5. at du skal udarbejde en gyldig fuldmagt til en anden person, hvis du ikke selv kan være til stede ved afhentning af nøgler og ved indflytningssynet.

ord 3Download brochure om vigtig information til indflyttende beboer her, blank indflytningsrapport her, fejl- og mangelliste her, måleraflæsningsskema her.

 

Store Hus er en B-ordning

Din bolig i Store Hus er ikke nyistandsat ved indflytning. Ejendomskontoret sørger for, at du inden for de første 14 dage af din lejeperiode, får en pæn, ren og ryddelig bolig. Det kan betyde, at du i de første 14 dage af din lejeperiode vil få besøg af håndværkere, rengøringsfolk og/eller servicemedarbejdere, der udbedrer mislighold og de fejl og mangler, der er i boligen.

Du kan i de første 14 dage af din lejeperiode også være tvunget til at tåle, at gulvene bliver afhøvlet og lakeret.

Udlevering af nøgler

I forbindelse med nøgleudlevering skal du huske at afsætte ca. en time til at få alt praktisk på plads omkring din indflytning, da der i forbindelse med overlevering af nøgler til dig skal foretages et indflytningssyn og udarbejdes en indflytningsrapport, der kræver din tilstedeværelse i boligen. 

Husk gyldig fuldmagt og legitimation hvis du ikke selv er til stede på dagen for indflytning.

Ved afhentning af nøgler får du følgende udleveret:

 • 3 stk. nøgler til hoveddør og postkasse (samme nøgle)
 • 2 stk. adgangsbrikker til bl.a. elevator, døre i.f.m. vaskeri, cykelkælder og containergård
 • 1 stk. vaskekort (adgangsgivende til dør til vaskeri og til maskiner)

Herudover får du udleveret diverse vigtige informationer og retningslinjer, som du er nødt til at have kendskab til som beboer i Store Hus. Disse kan downloades under "Indflytning : Information udleveres i forbindelse med overlevering af nøgle".

Indflytningssyn

Indflytningssynet laves på samme tidspunkt som nøgleoverleveringen og foregår mellem dig som beboer og en medarbejder fra Ejendomskontoret. Medarbejderen skriver sammen med dig de fejl- og mangler ned, som du umiddelbart kan se.

Kan du ikke være til stede ved indflytningssynet, kan du sende en anden, der har en skriftlig fuldmagt til at handle på dine vegne. Se gyldig fuldmagt.

Ved indflytningssynet får du eller din stedfortræder (med gyldig fuldmagt og legitimation) udleveret en kopi af indflytningsrapporten.

Husk at være opmærksom på fristen for øvrige fejl og mangler på 14 dage fra den kontraktslige indflytningsdato, da du ellers bliver ansvarlig for udbedring af disse ved en eventuel fraflytning.

Store Hus er en B-ordning 

Din bolig i Store Hus er ikke nyistandsat ved indflytning.

Ejendomskontoret sørger for, at du inden for de første 14 dage af din lejeperiode, får en pæn, ren og ryddelig bolig.

Det kan betyde, at du i de første 14 dage af din lejeperiode vil få besøg af håndværkere, rengøringsfolk og/eller servicemedarbejdere, der udbedrer mislighold og de fejl og mangler, der er i boligen. 

Du kan i de første 14 dage af din lejeperiode også være tvunget til at tåle, at gulvene bliver afhøvlet og lakeret.

ord 3Husk gyldig fuldmagt, hvis du sender en stedfortræder, der kan repræsentere dig ved indflytningen.

I en gyldig fuldmagt fremgår det klart, at din stedfortræder kan repræsentere dig i alle henseender i forbindelse med indflytningen - og ikke kun omhandle f.eks. overleveringen af nøglen til beboelsen, da det vil betyde, at fuldmagten ikke kan bruges til at fuldføre et indflytningssyn.

Husk at din stedfortræder også skal medbringe legitimation.

ord 3

Download måleraflæsningsskema til brug for el og varme her.

Når du flytter ind, kan du foretage aflæsning af el-måler og varmemåler.

Men som en service til dig, har vi aflæst varme og underrettet vores varmeleverandør omkring indflytningen - dog skal du altid selv til- og framelde dig en el-leverandør ved fraflytning, da du ellers hæfter for forbruget.

VED INDFLYTNING

Du får automatisk lov til at benytte din indvendige vedligeholdelseskonto ved indflytning, dog skal du afvente, at

Ejendomskontoret udleverer skriftlig tilladelse til dig i forbindelse med indflytningssynet.

Den indvendige vedligeholdelseskonto må benyttes til

 • ikke nyistandsatte gulve
 • alle vægge og lofter, paneler og døre

Vær opmærksom på, at du blandt andet skal overholde tid for færdiggørelse af vedligeholdelsesarbejdet, udføre arbejdet håndværksmæssigt korrekt, indkalde til endeligt vedligeholdelsessyn, få endelig godkendelse m.v. for at få udbetalt fra den indvendige vedligeholdelseskonto.

 

 

 

 

 

 

 

images1Læs mere om installation her

Det er selvfølgelig tilladt at installere vaskemaskine, opvaskemaskine og kondenstørretumbler i din bolig.

Du skal dog først ALTID indhente skriftlig tilladelse hos Ejendomskontoret.

Tilladelse gives, på betingelse af, at : 

 • alle omkostninger, der er forbundet med installationen, afholdes af dig, ved såvel opsætning som nedtagning samt reetablering
 • installationen er udført håndværksmæssigt korrekt, og opfylder alle lovmæssige krav. Tilslutning skal ske til godkendt vådrumsstik
 • der ved montering af vaskemaskine og opvaskemaskine ikke sker kobling direkte på blandingsbatteriet
 • der ved montering af vaskemaskine og opvaskemaskine bliver monteret en oversvømmelsesventil
 • du accepterer, at du som beboer er erstatningspligtig, hvis installationen direkte eller indirekte forårsager skade på bygningsdele, inventar m.v.
 • der til en hver tid er en gældende indboforsikring til boligen og at en sådan kan fremvises ved synet.
 • der skal fremvises faktura fra elektriker og vvs
 • vaskemaskinen/opvaskemaskinen skal synes og godkendes af vores synsmedarbejder inden den tages i brug

Ingen hundeDet er besluttet af beboerne i Store Hus, at det IKKE er tilladt at holde hund, men kun er tilladt at holde én kat.

Dette er beskrevet i Store Hus' husorden'.

Det er ikke tilladt at have besøg af hund eller hunde i pleje, og det er derfor heller ikke tilladt at have hund med i elevatorerne eller andre steder i afdelingen.

Det er dog tilladt at have servicehund.

Der kan desværre ikke gives dispensation for hundeforbuddet, hverken mundtligt eller skriftligt.

Overholdes hundeforbuddet ikke, vil sagen blive overdraget til KAB's juridiske afdeling med henblik på at viderebringe sagen for Beboerklagenævnet.

 

Store Hus                         Sadelmagerporten 2-4                        2650 Hvidovre                        36 77 03 44                             Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.