Nedenfor kan du downloade dokument, Ejendomskontoret bruger i forbindelse med udlån af borehammer.

Læs husordenen, ved at trykke her. husorden 249x163

 

For at du kan få et godt boligmiljø, er det vigtigt, at du og de øvrige beboere i Store Hus tager hensyn til hinanden, og at alle værner om afdelingens fælles faciliteter, eventuelle trappeopgange og grønne områder.

Derfor har Store Hus en husorden med regler for de områder, hvor beboerne skal huske at vise hensyn. Du har fået udleveret denne husorden ved din indflytning.

Husordenen er vedtaget på et afdelingsmøde, og det er også her, du kan fremlægge dine forslag til eventuelle ændringer af den.

Du er under alle omstændigheder forpligtet til at overholde den eksisterende husorden i din afdeling.

Hvis du i alvorlig grad tilsidesætter god skik og orden for opførsel i afdelingen, kan det i sin yderste konsekvens medføre, at boligorganisationen ophæver dit lejemål.

 

Nedenfor kan du downloade dokumenter, Ejendomskontoret bruger i forbindelse med information før og efter afdelingsmøder.

Tidligere referater kan hentes på ejendomskontoret.

 • Download regnskab 2011 her.
 • Download budget 2013 her.
 • Download regnskab 2014 her
 • Download budget 2015 her
 • Download budget 2016 her
 • Download revideret regnskab 2017 her
 • Download budget 2019 her
 • Regnskab for 2018 kan hentes på Ejendomskontoret
 • Regnskab for 2019 kan hentes på Ejendomskontoret
 • Download budget 2020 her
 • Regnskab for 2020 kan hentes på Ejendsomskontoret
 • Download budget 2022 her

Nedenfor kan du downloade dokumenter, Ejendomskontoret har rundsendt til alle beboere fra den 1. oktober 2012

   

  Underkategorier

  • Afdelingsbestyrelsen

   Afdelingsbestyrelsen

   Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og pasning samt påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til selskabets ledelse.

   Afdelingsbestyrelsen har ikke administrative beføjelser.

   Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte driftsbudget træffe beslutning om:

   • hvilke vedligeholdelses- og forbedringsarbejder samt fornyelser, selskabets ledelse skal lade udføre i afdelingen
   • drift og brug af fælleslokaler i afdelingen
   • etablering af fritidsaktiviteter og lignende i afdelingen

   Selskabets ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner, og skal orientere afdelingsbestyrelsen om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

   Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv, og kan beslutte, at den endelige afgørelse af spørgsmål, der hører under afdelingsbestyrelsen, skal træffes ved urafstemning blandt afdelingens boligtagere.

   Nedlægger afdelingsbestyrelsen sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetages afdelingsbestyrelsens funktioner af selskabets bestyrelse.

   Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet. Afdelingen betaler dog rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde.

   Afdelingsbestyrelsen aflægger regnskab for disse udgifter på det ordinære afdelingsmøde.

   Du kan altid skrive en mail til afdelingsbestyrelsen på: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Læs mere: Afdelingsbestyrelsen

   Referat, afdelingsbestyrelsesmøde d. 29/6-20

  • Forsiden

  Store Hus                         Sadelmagerporten 2-4                        2650 Hvidovre                        36 77 03 44                             Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.